top of page

Нашата
Технология

Технология на 21 век – система от стоманени рамки

Плоска покривна конструкция

Cubierta plana.png
EPDM поддържащо лепило

Покривна конструкция

Въз основа на дългогодишния си опит в изграждането на поцинковани стоманени конструкции BullHomes гарантира, че къщите са:

✅ Модерни енергоспестяващи сгради

✅ Изработен от висококачествени материали

✅ Сграда по системата изпълнена със съвременни материали според европейските норми

Всички материали са одобрени и широко използвани в строителството на жилища, помещения и промишлени сгради.

Сглобяемите жилища BullHomes осигуряват на своите собственици функционалност и пълна свобода за архитектурни решения и множество варианти на топлоизолация.

Къщите по системата BullHomes пестят енергия - коефициентът на топлинно съпротивление в стените и покрива е К=0,17 W/m2. Разходите за отопление са от 30 до 70 kW/m2, което изразено в еквивалентно гориво е от 3 до 7 литра/m2 годишно. Къщите BullHomes осигуряват до 70% по-малко потребление на енергия в сравнение със стандартните/традиционни домове.

bottom of page