top of page

Изграждане на халета, складове, сгради до 5 етажа, търговски обекти, и къщи срещу обезщетение

Ако разполагате с терен и не желаете да рискувате със собствени средства за строеж, BullHomes предлага вариант за съвместна дейност. Като собственик на терена вие не трябва да инвестирате собствени средства в обекта. В зависимост от оценката на нашите специалисти, можем да изградим на терена ви хале, сграда до 5 етажа, къщи, търговска сграда, или друг вид постройка, като Вие получавате от 20% до 30% от тази постройка. Цялата или частична инвестиция се поема от BullHomes

Този вариант предлага по-изгоден начин за собствениците на терени, като същевременно осигурява по-висока цена за земята и сграда. Ние предлагаме три варианта за съвместно застрояване:

  1. Ние можем да бъдем вашият партньор с проекта и изграждането на конструкцията, водейки го до груб строеж и акт 14.

  2. Ние можем да бъдем вашият партньор с проекта, изграждането на конструкцията и външното завършване.

  3. Можем да бъдем вашият партньор с проект, конструкция и довършителни работи до ключ.

Handshake in the Office
bottom of page