top of page

Финансиране

КРЕДИТИРАНЕ за фирми и физически лица до 15 години, БЕЗ НУЖДА ОТ ДОКАЗВАНЕ НА ДОХОДИ !!!

Когато се работи без кредитиране, или с кредитиране с доказване на доходите, базата която приемаме е между 500 и 600 евро/м2 без ДДС, в зависимост от проекта, разпределението, и покривите, като това е завършване по БДС до тапа според базовата ни спецификация.

Когато е кредитиране без нужда от доказване на доходите, базата ни сглобяема къща е 600 евро/м2 без ДДС за къща с покрив тип модерен дизайн, или с много лек двускатен покрив, като можем да кредитираме допълнително както основите, така и проекта. При двускатен и четирискатен покрив, цената е различна, и се сформира според проекта и преградните стени.

В цената описана по-горе не влизат проектиране и основи.

Изискванията са същите като при банките, ипотекира се земята върху която строим, както и къщата / сградата / след построяването и.

Примерен погасителен план при къща 100м2

60 000 евро без ДДС

20% първоначална вноска - 12 000 евро без ДДС , като клиента може да участва и с по-голям аванс при желание

Срок на кредита 120 месеца, като срока може да бъде до 180 месеца

 

Месечна вноска - 1 200 евро без ДДС

 

Как работи? От кредити за строителство до ипотеки

За да финансирате строителството на къща, ще ви е необходим договор за ипотека за строеж. По време на строителния период се изискват само месечни лихвени плащания. Когато влезе в експлоатация (напълно завършен), кредитът автоматично става ипотечен.

Нашето предимство е краткият срок на строителство, което означава по-малък риск за банката и по-ниски лихви по договора. Размерът на кредита се определя като по-ниската от общата стойност на проекта или оценката на сумата, която кредитополучателят е готов да финансира чрез кредит.

Предимства, гарантирани от BullHomes

Нашето голямо предимство е краткият срок за построяване на къща, което означава, че нашите клиенти плащат значително по-ниска лихва по време на строителството. Ускореният процес на изграждане намалява рисковете за банката, улеснявайки финансирането и за двете страни.

Разработване на точен бюджет Определянето на точен бюджет за проекта може да включва цялостен анализ за купувачи на жилища за първи път и строители, изправени пред закупуване на земя и строителство за първи път. Основно изискване за сумата, която кредитополучателят е готов да предостави за строителството или покупката на съществуващ дом, е съотношението заем към стойност, което е част от най-ниската сума от общите строителни разходи (оценъчна стойност), която кредитополучателят предоставя.

Строителите на BullHomes улесняват допълнително финансиране с основни препоръки за строителство за оптимизиране на сертифицирането. Много клиенти решават да конфигурират домовете си, като добавят първокласни опции като скъп сайдинг, басейни или скъпи покрития. Освен това местните власти може да изискват допълнителна документация относно безопасността или местните кодекси, които ще се прилагат за ново строителство. В зависимост от местоположението и възможностите, тези опции могат или не могат да бъдат напълно оценени, въпреки че често добавят функционалност, сигурност и високо качество на живот. В процеса на проектиране опитният екип на BullHomes е съобразен с разходите, за да не прави компромис с качеството пред цената.

Изготвяне на бюджет

С нашето професионално и подходящо съдействие ще определите възможностите на земята според вашите нужди.

Финансови партньори

Разполагаме с широка мрежа от доверени партньори, които могат частично или изцяло да финансират вашия проект. Ние работим с вас и вашия кредитор през целия път до завършване на строителния процес.

Предварителни консултации

На първата ни среща ще обсъдим финансовата част: как ще се финансира проекта, ще обменим идеи за създаване на първоначална концепция. Нашите финансови експерти ще ви напътстват през дизайна за постигане на минимални разходи, динамичен модел на проектно предложение и ще определят потенциалните въздействия върху ключови финансови изисквания като необходимостта от парични ресурси за завършване, търсене на ликвидност и месечно обслужване на кредит.

Финансово управление на проекта

По време на концептуалното развитие ще имате финансов мениджър на проекта, който ще ви предостави подробно обяснение на ключови финансови термини и концепции. Освен това, ние ще прегледаме заедно с вас финансовите инструменти на проекта, с повторен анализ на основните изисквания на финансовата институция за изготвяне на предварителна оценка.

Финансиране

След определяне на проекта и цената, нашият екип ще представи 1-3 подходящи кредитора, включително подробна информация и придружаваща документация.

bottom of page