top of page

Ескроу сметка (escrow): Сигурност при Имотни Сделки

Искате ли да разберете какво представлява ескроу сметката и какви са ползите от нея? Кой я открива и какво трябва да знаете преди това? Разликата между ескроу сметка в банка и доверителна сметка на нотариус? Нашата статия представя ключови аспекти и съвети. При въпроси или нужда от съдействие, свържете се с нас. Винаги с удоволствие ще ви помогнем.

Какво представлява ескроу сметката (escrow)?

Все повече банки предлагат ескроу сметки при недвижими сделки, създавайки доверие и сигурност за купувачите и продавачите. Тя е специален вид сметка, където независима трета страна задържа сумата до изпълнение на условията по сделката. Задълженията се уговарят предварително в нарочен договор.

Каква защита предлага ескроу сметката?

Прехвърлянето на собствеността преминава през определени етапи, а ескроу сметката предпазва и купувача, и продавача. Сумата се блокира до изпълнение на всички условия, гарантирайки коректността на сделката.

Откриване на доверителна/ескроу сметка при покупко-продажба "на зелено"

Такава сметка предоставя гаранция за средства и може да е особено полезна при сделки с имоти в строеж. Предлага гъвкави условия и сигурност за инвеститорите.

Как се открива доверителна/ескроу сметка?

Ескроу сметка може да се открие в банка или на името на нотариус. Това е иновативен и безопасен подход за всички, които ценят сигурността и прозрачността в недвижимите сделки.

Не се колебайте да се свържете с нас, за да получите допълнителна информация и съдействие.

Consultant at work
bottom of page