top of page

ФИНАНСИРАНЕ

Няма проблем да поискате кредит от банката за строеж на

къща от нашата система.

 

BullHomes помага на своите клиенти в процеса на получаване

ипотечен банков кредит.

Освен това можем да предложим на нашите клиенти опции за финансиране.

от собствения фонд на BullHomes със значително по-малко процедури

отколкото банковите субекти.

Екипът на BullHomes ви помага да получите, разберете и конфигурирате

финансиране на вашия дом от BullHomes.

Вашият дом в строеж може да бъде финансиран чрез

кредит за строителство, който ще бъде преобразуван в

традиционен ипотечен заем еднократно

строителството е завършено.

Някои от нашите кредитни партньори

може да финансира не само строителни разходи,

но и закупуване на земя.

bottom of page