top of page

BullHomes има европски сертификати за својот градежен систем со галванизирани челични конструкции и е во согласност со сите европски регулативи.

СЕ Сертификат
Scan_2024011212
F 05-08 Сертификат No. BG2022080901 ISO 9001-2015 EN
Декларация английски
bottom of page