top of page

ДИЗАЈН И ВИЗУАЛИЗАЦИЈА

Услугата за дизајн и визуелизација вклучува:


1. Проучување на теренските услови.
2. План за дистрибуција на домот.
3. Фасади на куќи.
4. Станбен дел.
5. Тридимензионална визуелизација на домот.
6. Адаптација на индивидуалната парцела.
7. Буџет за имплементација на домување за системот за градење BullHomes (Систем за челични рамки).

bottom of page